HEMMESI BIR SOLAR köçe çyrasynda
SOLAR Fl OOD L IGHT
SOLAR SMARTLIGHTING
Gün bagy çyrasy
BIZI H ÖNÜMÇILIK Zähmetimiz
TASLAMASY FORYZ ÜÇIN MUGT DIALux DIZAYNY

SOLAR Daşarky yşyklandyryş çözgütleri

BOSUN yşyklandyryşy, professional DIALux dizaýny bilen açyk gün şöhlesiniň çözgütlerini üpjün edýär, has köp hökümet we täjirçilik taslamalarynda ýeňiş gazanmaga kömek edýär.

 • Iň ýokary ýol çyrasy

  Iň ýokary ýol çyrasy

  Awtoulag ýolundaky awtoulagyň umumy tizligi 60-130KM / H, awtoulag ýolunyň ini .......

 • Şäher ýolunyň gün çyralary

  Şäher ýolunyň gün çyralary

  Şäher köçeleriniň yşyklandyrylyşy, adatça 7-10M ini bir ugur üçin.Esasanam .......

 • Oba ýolunyň gün çyralary

  Oba ýolunyň gün çyralary

  Oba ýollary ulaglar we pyýadalar üçin yşyklandyrylýar we köplenç .....

 • Awtoulag duralgasy Gün çyralary

  Awtoulag duralgasy Gün çyralary

  Awtoulag duralgasy esasan ulag duralgasyny, ulagyň tizligini ulanmak üçin üpjün edilýär .....

 • WALKWAY SOLAR çyralary

  WALKWAY SOLAR çyralary

  Uniwersitetler we seýilgähler ýaly ýerlerde yşyklandyryş esasan pyýada ulanmak üçin üpjün edilýär .......

 • Gün bagynyň çyralary

  Gün bagynyň çyralary

  Howly çyralary peýzacape yşyklandyryşynda iň gadyrly we tagamly yşyklandyryş enjamlarydyr .......

 • Gün suw joşmasy

  Gün suw joşmasy

  Ine, täjirçilik belliklerini yşyklandyrmak üçin hünär taýdan ýasalan gün energiýasy bilen işleýän yşyk çyrasy.

 • Gün gibrid çyralary

  Gün gibrid çyralary

  Gün gibrid çyrasy ....... üçin ýokary güýçli yşyklandyryş üpjün etmek üçin döredilen gün köçesiniň çyrasydyr.

 • SOLAR-POWER-Sistema

  SOLAR-POWER-Sistema

  Grid we On-Grid Gün energiýasy ulgamy

SMART SOLAR SOLUTIONS

BOSUN yşyklandyryş, ygtybarly IoT Gün akylly yşyklandyryjy, bizi has akylly şähere alyp barar.

 • IoT Smart Gün köçesiniň çyrasy

  IoT Smart Gün köçesiniň çyrasy

  IoT gün köçe çyrasy ..... bilen birleşdirilen has akylly ýol yşyklandyryş önümidir.

 • SOLAR SMART POLE

  SOLAR SMART POLE

  “Gün akylly polýusy” has köp birleşdirmek üçin IoT tehnologiýasyny ulanýan has akylly yşyklandyryş önümidir ....

“BOSUN Lighting” 2005-nji ýylda esaslandyryldy.

BOSUN yşyklandyryşy, Birleşen Milletler Guramasynyň 2015-2030-njy ýyllar aralygynda arassa energiýa, durnukly şäherler we jemgyýetler we howanyň hereketi ýaly maksatlara ýetmek üçin durnukly ösüş maksatlary-SDG17 bilen deňeşdirmek üçin BOSUN Lighting gün energiýasy tehnologiýasyny öwrenmek we ulanmak üçin ygrarlydy.MPPT gün zarýad tehnologiýasy esasynda R&D gün akylly yşyklandyryş, gün CCTV ulgamy, akylly polýus we akylly şäher dolandyryş ulgamy bar we patent şahadatnamalaryny aldyk.

“Bosun Lighting” köp ýyllaryň dowamynda içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin OEM & ODM bilen üpjün etdi, şeýle hem köp ýurtlary emele getirýän müşderiler üçin ýöriteleşdirilen in engineeringenerçilik zerurlyklaryny üpjün etdi we köp synlary gazandy.

ÜPJÜNÇILIKLERI

KESEL

TASLAMA
has köp
Professional inersenerler we DIALux Solutions bilen Bosun Lighting dünýädäki köp müşderä dürli taslamalary üstünlikli tamamlamaga kömek etdi we biragyzdan öwgü gazandy.

HABARLAR

Kärhana dinamikasy
has köp