Önümiň elýeterli görnüşi bar

Size OEM & ODM berýäris.Bize ýöriteleşdirilen önüm berildi
köp ýyllaryň dowamynda dünýäde köp taslamalar we köp gowy synlar aldy.

 

Önüm dizaýny

产品 设计 (1) _06
产品 设计 (1) _03

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümiň daşky görnüşini, gurluşyny we konfigurasiýasyny üýtgetmäge kömek ediň

Optiki obýektiw dizaýny

产品 设计 (1) _10

In engineeringenerçilik taslamaňyzyň talaplaryna laýyklykda, dürli yşyklandyryş standartlaryna laýyklykda optiki linzalary dizaýn edip bileris we taslamaňyz üçin sazlap bileris. Type-l, Type-ll, Type-ll BLS, Type-lII, Type-V

产品 设计 (1) _12

DIALux dizaýny

产品 设计 (1) _17
产品 设计 (1) _19

Proýektiň hakyky ýagdaýyna görä size professional DIALux yşyklandyryş dizaýn çözgütleri bilen üpjün edip bileris, has köp hökümet proýektlerini gazanmaga kömek ederis