Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag: Haýsy şahadatnamaňyz bar?

A1: Şahadatnamamyz aşakdakylar: ISO9001 / SAA / CB / LM-79 / P66 / CE / ROHS / EMC / CCC.

2-nji sorag: Esasy önümleriňiz näme?

A2: Esasy önümlerimiz :
Gün köçesiniň çyrasy, gün bagynyň çyrasy, gün suw çyrasy, akylly yşyklandyryş we akylly polýus.

3-nji sorag: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

A3: OEM & ODM & Customization elýeterli 18 ýyldan gowrak wagt bäri zawod.

4-nji sorag: Garaşsyz gözleg we ösüş etmek ukybyňyz barmy?

A4: In engineeringenerçilik bölüminde on bäş adam kompaniýamyzy garaşsyz gözleg geçirmek üçin goldaýar we yzygiderli täze önümleri çykarar.

5-nji sorag: Hil gözegçilik ulgamyňyz barada näme aýdyp bilersiňiz?

A5: ISO9001 bilen berk hil gözegçilik ulgamymyz bar.

6-njy sorag: Taslama üçin iň gymmatly goşmaça hyzmatlar haýsylar?

A6: Taslama üçin, has köp hökümet taslamalarynda ýeňiş gazanmak üçin mugt DIALux yşyklandyryş dizaýn çözgütlerini berip bileris.

7-nji sorag: Soragym bar bolsa, siziň bilen nädip habarlaşmalydygyny bilesim gelýär?

A7: SNS platformamyzdan ýa-da gönüden-göni uly derňew arkaly we biziň bilen habarlaşmak üçin e-poçta iberip bilersiňiz, 24 sagadyň dowamynda size jikme-jik jogap bereris.