Powerokary kuwwatly Gün Gün köçesiniň ýagtylygy BOSUN BS-BDX HYZMATLARY

Greatokary kuwwatly gün köçe çyralary-BDX ýokary geçirijilikli LED optiki yşyklandyryjylar, gün şöhlesiniň ýeterlik siňdiriş intensiwligi bilen 21% -e çenli ýokary öwrüliş netijeliligi Monokristally Gün paneli.

Super suw geçirmeýän IP 65 henizem ýagyşly günlerde işlemegini dowam etdirýär.Highokary hilli ýokary yşyklandyryjy LED çeşmesi, ajaýyp önümleri haryt hyzmaty bilen üpjün edýär.


 • Model:BS-BDX
 • Lumens Im:180lm / W.
 • Şöhle burçy:70 ° * 150 °
 • Iş wagty:12 sagat 365 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  BDX_06
  BDX_03
  BDX_11

  BDX seriýa , Patentlenen bölünen Gün köçesiniň çyrasy (Mono Gün paneli, Gün pro-goşa MPPT dolandyryjy, A derejeli litiý batareýasy, bir toplum üçin dürli Led galyplary), dürli müşderiler bilen duşuşmak üçin in Engineener taslamalarymyz üçin ýokary derejeli Alumimun ýaşaýyş jaýy dürli ýurtlar.Roadhli ýollar we taslamalar üçin amatly, Her gije 12 sagat awtomatiki işlemek. 3-5 ýagyşly ýa-da bulutly günler üçin gowy seslenme.

  Aýratynlyklar

  BDX seriýaly ajaýyp gün köçe çyrasy

  BDX_14
  BDX_19

  1.BDX Monokristally kremniniň gün paneli

  Grade Qualityokary hilli monokristally gün paneli, zarýad beriş netijeliligi> 21%

  BDX_25

  2. Täze marka batareýasy (Gurlan BMS)

  Täze gurlan LifePO4 Lithim batareýasy

   

  BDX_29

  3.PRO-DOUBLE MPPT Dolandyryjy Builit-in BDX

  Bazardaky adaty PWM gün gözegçisinden 45% -50% ýokary netijelilik.

  BDX_21

  4.BDX ýaşaýyş jaýy

  Ultra galyň alýumin jaý

   

  BDX_26

  5. Täze batareýa

  Içindäki BMS ulanylýan batareýa däl-de, täze LiFePo4 batareýasy

   

  BDX_30

  6.BDX Optiki linza

  1-nji synp Optiki linzanyň we ýokary ýokary geçirijiniň esasy dizaýny ≥96%

  Aýratynlyklar

  BDX_34
  BDX_36
  BDX_38
  BDX

  GARŞY BOSUN ÖNÜMLERI we BAŞGALAR

  Geljekdäki islege bagly obýektiw VS reflektorlarymyz

  BDX_44
  BDX_46

  Jaýymyz we başgalar

  BDX_51

  Monokristally kremniý gün paneli
  1.Garýad beriş effekti Poly Gün panelinden 40% -50% ýokarlanýar.
  2. Ömri “Poly Solar Panel” -den has uzyn, taslamalar üçin has ýokary ýagtylyk.

  BDX-_54

  Polikristally kremniý gün paneli
  1. pes netijelilik polisilikon bazarda giňden ulanylýar.Polisilikon we wirtual güýji bilen beýleki üpjün edijiler has uly gün paneliniň ululygyny belleýärler, kuwwaty bolsa az.
  2. Peýdasyz gün paneliniň ululygy bilen has köp transport çykdajylary gelýär, ýöne önümiň öndürijiligi däl.

  ALhli howa şertlerinde işlemek

  Lityum batareýasy / LiFePo4 batareýasynyň ýokary temperatura garşylygy, gözegçiniň temperaturasynyň öwezini dolmak funksiýasy we BMS temperaturany goramak ulgamy bilen BS-BDX seriýasy ähli aşa howa şertlerinde işlemäge ukyply.

  QBD_66
  QBD_63
  QBD_72
  QBD_69

  GARŞY GÖZEGÇILIK FUNKSIYASYNYES DÜZGÜNI

  BOSUN, ýeriň yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin patentlenen çyzykly garalama re modeimini ulanýar, bu bolsa beýleki garalama reesimleri bilen deňeşdirilende howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Awtomatiki wagt dolandyryş tertibi

  BJ_47

  Awtonomiýa günleriniň ätiýaçlyk nusgasy

  Hereket datçigine gözegçilik tertibi (islege görä)

  HEREKET SENZORY goşuň, acar geçip barýarka yşyk 100% ýakylýar,
  geçip barýan maşyn ýok wagty garaňky reňkde işläň.

  QBD_86

  MUGT DIALux DIZAYNY

  Hökümeti ýeňmäge kömek ediň
  Söwda taslamalary has aňsat

  Salgylanmak üçin DIALux çözgütlerini göçürip alyň

  Expressway-AIO-12M polýus we 8 setir ýoly we 100W gün köçe çyrasy

  Park-AIO-5M polýus we 2Lines ýoly we ABS60W gün köçesiniň çyrasy

  Lot-AIO-6M polýus we 2Lines ýoly we 20W gün köçe çyrasy (20M)

  Oba ýoly-AIO-8M polýus we 4 setir ýol we 60W gün köçe çyrasy (35M)

  Şäher ýoly-AIO-10M polýus we 6 setir ýol we 80W gün köçe çyrasy (35M)

  GURNAMAK

  “Plug & Play Solution” wyklýuçatelleri çalyşýar, bu gurnamany has aňsatlaşdyrýar we wyklýuçatellerden has çydamly.

  BDX_55
  BDX_58

  TASLAMA EDEBI

  350pc Filippinlerde bölünen Gün köçesiniň çyralary-BDX taslamalary

  Conokary konwensiýa netijeliligi Gün monokristally paneli bilen gün bölünen gün köçeleriniň çyrasy,
  7 M polýusyň beýikliginde gije 12 sagat ýokary ýagtylykda işlemek.

  Müşderilerimiziň we Bosun kompaniýamyzyň oňyn pikirleri müşderilerimiziň inerener taslamalaryny üstünlikli amala aşyrdy.Olaryň hemmesi biziň ýokary ýagtylygymyzdan we hilimizden kanagatlanýarlar.

  BDX9
  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  Gün-akylly-yşyklandyryşQBD-BJ-BDX-3
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň