BOSUN Qualityokary hilli gün sütün çyrasy BS-HM

BS-HM gün sütüniniň çyrasy
Ajaýyp dizaýnly Gün sütün çyrasy, her taslama üçin ýokary ýagtylyk üçin HightLumen L ED ýagtylyk çeşmesi, yşyklandyryş standartyna laýyk bolup biler.
Tri reňkli reesimler bilen uzakdan dolandyrylýan dürli modeller.Her gün yşyklar.

Seýilgäh üçin ýokary LEVEL Gün LED bag çyrasy, Villa howly, gazon howly dürli yşyklandyryş meýdançasy, 4-5 sagat zarýad beriş wagty, gije 8-10 sagat yşyklandyryş wagty.
Uzakdan dolandyrmak bilen iş tertibi.

 


 • Model:BS-HM gün sütüniniň çyrasy
 • Batareýa ::Lityum batareýasy 3.7V / 2200mAn
 • Suw geçirmeýän derejesi:IP65
 • Lumen ::180LM / W.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  BS-HM-gün sütün-lampa5
  BS-HM-gün sütün-lampa7
  BS-HM-gün sütün-lampa6
  BS-Almaz-gazon-çyra9

  Gün “Mono” gün şöhlesini ulanyp, gün şöhlesini batareýa bilen ýeke-täk kristal kremniy gün paneli we LED ýagtylyk çeşmesiniň ýokary fotosintetiki netijeliligi, gije 8-10 sagat işleýär.Açyk yşyklandyryş üçin has ygtybarly suw geçirmeýän.

  Aýratynlyklar

  HM seriýasynyň ajaýyp aýratynlyklary Gün LED gazon çyrasy

  BS-HM-gün sütüni-lampa_06
  BS-HM-gün sütüni-lampa_09

  Gün paneli

  Monokristally kremniy gün panelinde gurlan, ýagtylygyň siňdirilişiniň ajaýyplygy we has çalt zarýad berilmegi

  BS-HM-gün sütüni-lampa_03

  LED yşyk çeşmesi

  Doly suw geçiriji dizaýny, aşa zarýad, artykmaç ýük, akymdan ýokary, gysga utgaşmany goramak funksiýasyna eýedir

  BS-HM-gün sütüni-lampa_11

  Batareýa

  ömri gaýtadan işlenenlerden has uzyn bolar ýaly täze batareýalar.Has uly batareýa bölümi we has ýokary gurluşy bilen inedördül batareýalary ýerleşdirmek aňsat

  BS-HM-gün sütüni-lampa_13

  Material

  ABS + PC + Alýumin suw geçirmeýän, poslamaýan, tozan we çydamly

  Aýratynlyklar

  BS-HM-gün sütüni-lampa_17
  BS-HM-gün sütün-lampa111

  GARŞY BOSUN ÖNÜMLERI we BAŞGALAR

  Beýlekilerden has moda dizaýny we ýokary lýumenli BOSUN gün bagy çyrasy

  BS-ZZW-TYH-Gün-gazon-lampa_21

  Suw geçirmeýän bahalar IP65-e ýetip biler.

  180LM / W, ýokary yşyklandyryş çeşmesi

  Uly kuwwatly Lityum täze batareýa

  Pro-Double MPPT Controller, 40% -50% has çalt zarýad berilýär

  BS-ZZW-TYH-Gün-gazon-lampa_23

  Erbet suw geçirmeýän

  100LM / W, aşaky yşyklandyryş çeşmesi

  Badaramaz pes kuwwatly litiý batareýasy, gysga yşyklandyryş wagty

  Örän haýal zarýad bermek

  Bosun goşa MPPT VS Adaty PWM gün zarýad gözegçiligi

  BS-Almaz-gazon-çyra_25

  Pro-Double MPPT bilen has ýokary zarýad beriş netijeliligi.

  Pro-Double MPPT Controller tehnologiýasy, has ýokary zarýad beriş konwensiýasy bilen patentlenen gözegçimizdir.

  BS-Almaz-gazon-çyra_27

  PWM ýa-da beýleki arzan gün gözegçisi

  Gije işlemek üçin erbet PWM Dolandyryjynyň pes ýagtylygy.

  Awtomatiki usulda işlemek

  Gündiz 4-5 sagat awtomatiki zarýad bermek we gije 10 sagat awtomatiki yşyklandyrmak

  BS-HM-gün sütüni-lampa_28

  8-10 sagat zarýad berilýär

  BS-HM-gün sütüni-lampa_30

  2-3 ýagyşly gün yşyklandyrylyşy

  Gurnama usuly

  BS-HM-gün sütüni-lampa_35
  BS-HM-gün sütüni-lampa_37
  BS-HM-gün sütüni-lampa_39
  BS-HM-gün sütüni-lampa_41

  Ulanylýar

  BS-HM-gün sütüni-lampa_48

  ALhli howa şertlerinde işlemek

  Lityum batareýasy / LiFePo4 batareýasynyň ýokary temperatura garşylygy, gözegçiniň temperaturasynyň öwezini dolmak funksiýasy we BMS-iň temperaturany goramak ulgamy bilen BS-HM gün sütüniniň çyrasy ähli aşa howa şertlerinde işlemäge ukyply.

  QBD_66
  QBD_63
  QBD_72
  QBD_69

  GÖZEGÇILIK Düşündirişini aýyryň

  BS-Almaz-gazon-çyra_41

  GARŞY GÖZEGÇILIK FUNKSIYASYNYES DÜZGÜNI

  BOSUN, ýeriň yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin patentlenen çyzykly garalama re modeimini ulanýar, bu bolsa beýleki garalama reesimleri bilen deňeşdirilende howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Awtomatiki wagt dolandyryş tertibi

  BJ_47

  Awtonomiýa günleriniň ätiýaçlyk nusgasy

  TASLAMA EDEBI

  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  Gün-akylly-yşyklandyryşQBD-BJ-BDX-3
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň