BIZ hakda

BOSUN, kapitan diýmekdir, BOSUN yşyklandyryş, yşyklandyryş pudagynda milli ýokary tehnologiýaly kärhana.“Bosun Lighting” 18 ýyllap gün köçesiniň çyrasyna, akylly gün çyrasyna we akylly polýusyna ünsi jemleýär.
BOSUN yşyklandyryşyny esaslandyryjy jenap Deýw, tejribeli inerener we milli Üçünji derejeli yşyklandyryş dizaýneri.yşyklandyryş pudagyndaky baý tejribesi bilen size iň ajaýyp DIALux yşyklandyryş çözgüdi hödürlemek isleýär.
“Bosun Lighting” doly enjamlaşdyrylan synag enjamlary bilen barlaghana döretdi.IES fotometrik paýlaýyş synag ulgamy, LED-iň durmuş synag ulgamy, EMC synag ulgamy, Integrasiýa sferasy, ningyldyrym ulaldyjy generator, LED güýç sürüjisi synagçysy, Damla we titremäniň synag stendi ýaly.Bu synag enjamlary diňe önümleriň hilini üpjün etmek bilen çäklenmän, in engineeringenerçilik taslamalaryňyz üçin iň takyk tehniki parametrleri hem üpjün edip biler.
Bosun yşyklandyryş önümleri ISO9001 / CE / CB / FCC / SAA / RoHs / CCC / BIS / LM-79 / EN 62471 / IP 66 we beýleki sertifikatlary aldy.“Bosun Lighting” OEM & ODM bilen üpjün etdi, şeýle hem köp ýurtdan gelen müşderiler üçin ýöriteleşdirilen in engineeringenerçilik zerurlyklaryny üpjün etdi we köp gowy synlary gazandy.

Bosun_03 hakda
Bosun_16 hakda
Bosun_26 hakda
Bosun_05 hakda
Bosun_18 hakda
Bosun_24 hakda
Bosun_07 hakda
Bosun_20 hakda
Bosun_09 hakda
Bosun_22 hakda

BOSUN Taryhy

Irki durmuşa geçirmek üçin öňe barýarys, global derejede energiýany tygşytlaň

takmynan -07
takmynan -10

“Akylly polýus senagaty” -nyň baş redaktory

Patentlenen Pro goşa MPPT

"MPPT" üstünlikli "PRO-DOUBLE MPPT" derejesine ýetirildi we öwrülişiň netijeliligi adaty PWM bilen deňeşdirilende 40-50% ýokarlandy.

biz hakda -13
takmynan -15

Akylly polýus we akylly şäher

Global energiýa krizisine duçar bolan Başun indi diňe bir gün energiýasy önümi bilen çäklenmän, “gün ulgamyny” ösdürmek üçin gözleg we ösüş toparyny döretdi.

Patentlenen goşa MPPT

"MPPT" üstünlikli "DOUBLE MPPT" derejesine ýetirildi we öwrülişiň netijeliligi adaty PWM bilen deňeşdirilende 30-40% ýokarlandy.

takmynan -16
takmynan -17

Milli ýokary tehnologiýaly kärhana

Hytaýda "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana" adyna eýe boldy

Patentlenen MPPT tehnologiýasy

Bosun baý taslama tejribesini toplady, gün çyralary üçin täze bazarlary açyp başlady we "MPPT" tehniki patentini üstünlikli ösdürdi.

biz hakda --_ 19
takmynan -21

Işledilen LED hyzmatdaşlygy

SHARP / Raýat / CREE bilen

Dürli ulanylyş ssenarileriniň yşyklandyryş zerurlyklaryny öwrenmek üçin has köp güýç sarp ediň, soňra bolsa SHARP / CITIZEN / CREE bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzülen LED

Kunming Changshui howa menziliniň yşyklandyryş taslamasy

Hytaýyň sekiz esasy sebit howa menziliniň biri bolan Kunming Changshui halkara howa menziliniň yşyklandyryş taslamasyny amala aşyrdy

biz hakda --_ 22
takmynan -23

T5 Olimpiýa stadionynyň taslamasy üçin ulanylýar

Pekin Olimpiýa oýunlary üstünlikli geçirildi we Bosun tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen kiçi görnüşli arassa üç reňkli T5 goşa turbaly floresan lampa kysmy Olimpiýa meýdançasynyň taslamasyna üstünlikli girdi we bu işi ýerine ýetirdi.

Döredildi.T5

"T5" meýilnamasynyň esasy görkezijileri üstünlikli gazanyldy.Şol ýylda Bosun döredildi we giriş nokady hökmünde adaty ýapyk yşyklandyryş bilen yşyklandyryş bazaryna girip başlady.

takmynan -24

Professional laboratoriýa

Bosun_651 hakda
Bosun_77-300x217 hakda
Bosun_80 hakda
Bosun_59 hakda
Bosun_53 hakda
Bosun_671 hakda
Bosun_55 hakda
Bosun_78 hakda
Bosun_61 hakda
Bosun_81 hakda
Bosun_691 hakda
Bosun_57 hakda
Bosun_79 hakda
Bosun_63 hakda
Bosun_83 hakda

Tehnologiýamyz

Bosun_89 hakda

Patent pro-goşa MPPT (IoT)

BOSUN yşyklandyryş toparynyň R&D topary, gün yşyklandyryş pudagynda öňdebaryjy ornuny saklamak üçin tehnologiýanyň täzeligini we kämilleşdirilmegini dowam etdirýär.MPPT tehnologiýasyndan başlap, goşa MPPT patentlenen we patentlenen Pro-Double MPPT (IoT) tehnologiýasyna çenli, elmydama gün zarýad pudagynda öňdebaryjy bolýarys.

Gün akylly yşyklandyryş ulgamy (SSLS)

Gün yşyklandyryjy enjamlarymyzyň gün energiýasynyň näçeräk peýdalanýandygyny we her gün näçe uglerod zyňyndylarynyň azalýandygyny has aňsat hasaplamak we yşyklandyryş enjamlaryny adamkärçilikli dolandyrmak üçin BOSUN Lighting, IoT (Things of Internet) tehnologiýasy bilen R&D gün köçe yşyklandyryş enjamlaryna eýe. we uzakdan dolandyrmagy gazanmak üçin BOSUN SSLS (Smart Solar Lighting System) dolandyryş ulgamy.

Bosun_98 hakda
Bosun_101 hakda

Gün akylly polýus (SCCS)

Gün akylly polýus biri-birine bagly gün tehnologiýasy we IoT tehnologiýasydyr.gün akylly polýus gün akylly yşyklandyryş, kamera, howa stansiýasy, gyssagly kömek çagyryşy we beýleki funksiýalara esaslanýar.Yşyklandyryş, meteorologiýa, daşky gurşawy goramak, aragatnaşyk we beýleki pudaklar baradaky maglumatlary dolduryp biler.ýygnamak, goýbermek we geçirmek hem akylly şäheriň maglumat gözegçiligi we geçiriş merkezidir, durmuş hyzmatlaryny gowulandyrýar, akylly şäher üçin uly maglumatlary we hyzmat girelgesini üpjün edýär we patent SCCS (Smart) patentimiz arkaly şäher işiniň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Şäher dolandyryş ulgamy) ulgamy.

Şahadatnama

Bosun_104 hakda
Bosun_106 hakda
Bosun_108 hakda
Bosun_110 hakda
Bosun_112 hakda
Bosun_115 hakda
Bosun_117 hakda
Bosun_119-190x300 hakda
Bosun_121 hakda

Sergi

Bosun_146 hakda
Bosun_129 hakda
Bosun_148 hakda
Bosun_131 hakda
Bosun_150 hakda
Bosun_133 hakda
Bosun_154 hakda
Bosun_137 hakda
Bosun_155 hakda
Bosun_139 hakda
Bosun_152 hakda
Bosun_135 hakda
takmynan-us_134
takmynan_136
takmynan_138
takmynan_140
takmynan_146
takmynan_148 hakda

Geljekki ugur we jemgyýetçilik jogapkärçiligi

takmynan_149

Birleşen Ştatlara jogap
Milletleriň ösüş maksatlary

takmynan_151

Has köp ýaşyl yşyklandyryş önümlerini goldaň we bagyşlaň
garyp ýerlerde gün arassa energiýasyny ulanýar