BOSUN ýokary super gün gazon çyralary

Iň ýokary Gün LED bagy gazon çyrasy (Gün paneli, batareýa, gün gözegçisi) her gije 8-10 sagat işlemegi üpjün edýär.Levelokary derejeli açyk açyk yşyklandyryş üçin IP65. Dürli gurnama usuly üçin, uzakdan dolandyrmak bilen sazlap boljak iş tertibi.

Programma: Park gazony, howly, ýaşyl çyralar, açyk gazon, gözel ýer we ş.m.


 • Model:BS-Almaz Gün gazonynyň çyrasy
 • Batareýa ::Lityum batareýasy 3.2V / 8AH
 • Suw geçirmeýän derejesi:IP65
 • Gün paneli ::5V / 4.5W (leeke Ctrytal Silikon)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  BS-Almaz-gazon-çyra6
  BS-Almaz-gazon-çyra7
  BS-Almaz-gazon-çyra8
  BS-Almaz-gazon-çyra9

  “BOSUN Diamond Series Solar LED” gazon çyrasy ýokary netijelilikli monokristally gün paneli, gün şöhlesiniň energiýasyny elektrik energiýasyna öwrüp we gündiz batareýada saklap bilýän we gije garaňkydan soň çyrany awtomatiki ýakyp bilýän monokristally kremniý gün modulyny kabul edýär. 6-8 sagat zarýad bermek wagty we 10-12 sagat yşyklandyryş.

  Aýratynlyklar

  BS-Diamond seriýasynyň ajaýyp aýratynlyklary Gün LED gazon çyrasy

  BS-Almaz-gazon-çyra_03
  BS-Almaz-gazon-çyra_06

  Gün paneli

  Monokristally kremniy gün panelleri, 21% -e çenli zarýad beriş öwrülişiniň netijeliligi

  BS-Almaz-gazon-çyra_09

  Batareýa

  Lityum batareýasy üçin demir fosfat, uzak yşyklandyryş wagty

  BS-Almaz-gazon-çyra_11

  Kompýuter Açyk çyranyň kölegesi

  Baca modellemek, galstuk yşyklandyryjy owadan yşyklary has doly berip biler

  BS-Almaz-gazon-çyra_13

  Gurnama usuly

  Bir lampa üçin iki sany gurnama usuly.(Fixer bilen berkidilen gurnama we nurbat berkidilen gurnama.)

  Aýratynlyklar

  BS-Almaz-gazon-çyra_17
  BS-Almaz-gazon-çyra111

  GARŞY BOSUN ÖNÜMLERI we BAŞGALAR

  BS-Almaz-gazon-çyra_21

  Qualityokary hilli alýumin + kompýuter materialy
  IP65 täsirli suw geçirmeýän
  Täze litiý batareýasy, Uzyn baglama wagty
  Pro-Double MPPT, 40% -50% has çalt zarýad bermek

  BS-Almaz-gazon-çyra_21

  ABS + PC materialynyň hili erbet
  Gowy suw geçirmeýän
  Ikinji el litiý batareýasy, gysga yşyklandyryş wagty
  Örän haýal zarýad bermek

  Bosun goşa MPPT VS Adaty PWM gün zarýad gözegçiligi

  BS-Almaz-gazon-çyra_25

  Pro-Double MPPT bilen has ýokary zarýad beriş netijeliligi.Pro-Double MPPT Controller, zarýad beriş konwensiýasy adaty PWM kontrolleýjisinden has gowy 40-50% ýokarlanar.

  BS-Almaz-gazon-çyra_27

  PWM ýa-da beýleki arzan gün gözegçisi

  PWM-iň pes zarýad beriş netijeliligi we pes ýagtylygy

  Awtomatiki usulda işlemek

  Gündiz 4-5 sagat awtomatiki zarýad bermek we gije 10 sagat awtomatiki yşyklandyrmak

  BS-Almaz-gazon-çyra_32

  6-8 sagat zarýad berilýär

  BS-Almaz-gazon-çyra_33

  10-12 sagat yşyklandyryş

  Ulanylýar

  BS-Almaz-gazon-çyra_37

  Umumy açyk gün gazon bagynyň çyralary, çyralar gowy ýagtylyk geçirijisi, güýçli suw geçirmeýän, super döwrebap gurluşy bilen import edilen aýazly aýnany saýlady.

  ALhli howa şertlerinde işlemek

  Lityum batareýasy / LiFePo4 batareýasynyň ýokary temperatura garşylygy, gözegçiniň temperaturasynyň öwezini dolmak funksiýasy we BMS-iň temperaturany goramak ulgamy bilen BS-Diamond Lawn ýagtylyk seriýasy ähli klimat şertlerinde işlemäge ukyply.

  QBD_66
  QBD_63
  QBD_72
  QBD_69

  GÖZEGÇILIK Düşündirişini aýyryň

  BS-Almaz-gazon-çyra_41

  GARŞY GÖZEGÇILIK FUNKSIYASYNYES DÜZGÜNI

  BOSUN, ýeriň yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin patentlenen çyzykly garalama re modeimini ulanýar, bu bolsa beýleki garalama reesimleri bilen deňeşdirilende howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Awtomatiki wagt dolandyryş tertibi

  BJ_47

  Awtonomiýa günleriniň ätiýaçlyk nusgasy

  MUGT DIALux DIZAYNY

  BS-Almaz-gazon-çyra_45

  1. Partlama nurbatlaryny dogry ýagdaýda deňleşdiriň

  BS-Almaz-gazon-çyra_47

  2. lightagtylyk guralyny guruň we nurbatlary berkidiň

  BS-Almaz-gazon-çyra_49

  3. Wyklýuçatel ýakmak üçin açyk bolmaly

  BS-Almaz-gazon-çyra_51

  4. Altyburçly açar bilen gelýär

  TASLAMA EDEBI

  BS-Almaz-gazon-çyra_58

  Kanadanyň villa taslamalary:

   

  150 sany LED Gün gazon çyrasynyň ýokary yşyklandyrylyşy

   

  Uly villa meýdançasy üçin has asyllylygy we nepisligi görkezýär we uly howly çyralaryny has retro edýär. Çyra lampa kölegesinde ajaýyp ýaýraýar.

   

  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  Gün-akylly-yşyklandyryşQBD-BJ-BDX-3
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň