GMX Iki gün köçe çyrasynda

GMX iki gün köçe çyrasynda gün funksiýasyny we AC funksiýasyny ýerine ýetirip biler, ak jaý bu modeli gaty owadan görkezýär, bütin bazarda meşhurdyr


 • Reodeim:BS-GMX
 • CCT:6000K
 • Lumens Im:140lm / W.
 • Şöhle burçy:120 ° * 70 °
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  banner-18
  banner-28
  BANNER-Z_08

  GMX seriýasysaýlamak üçin 60W / 100W / 200W bar, 2008-nji ýyldan bäri döredilýär we zawodymyzdaky ýyldyz önümleri, indi saýlamak üçin ak reňk we gara reňk bar, köp bazardaky iri dilerler we lomaý satyjylar bu önümi saýlarlar we bazaryndaky seslenme gaty gowy.Häzirki wagtda köp bazarda “Top 1” gün lampasy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

  Aýratynlyklar

  GMX seriýasynyň ajaýyp aýratynlyklary gün köçe çyrasy

  GMX_03
  GMX_07

  1.Mono gün paneli

  “Mono A” gün paneli, zarýad beriş effekti takmynan 21%, poli bolsa 17% töweregi

  GMX_13

  2. Jaý

  Arassa ak lampa bedeni we arassa gara lampa bedeni bu çyrany gaty owadan edýär.Öň tarapy, müşderiler üçin LOGO çap etmek üçin amatly aýnadan ýasalýar.Çyra korpusynyň üstü gün we posuň öňüni alyp biler.

  GMX_17

  3.Patent PRO-DOUBLE MPPT tehnologiýasy

  ýokary zarýadly netijelilik, goşa proýektli MPPT gün dolandyryjysy, beýleki zawoddaky önümlerden has ýagtylygymyza kömek edýär

  GMX_09

  4.Led çipleri

  Philips 3030 öňdebaryjy çipler

  GMX_14

  5. Täze batareýa (Gurlan BMS)

  ýokary zarýadly netijelilik, goşa proýektli MPPT gün dolandyryjysy, beýleki zawoddaky önümlerden has ýagtylygymyza kömek edýär

  GMX_18

  6. Iki gurnama usuly

  diwara dakyň we sütüne guruň

  Aýratynlyklar

  GMX_22
  GMX_24
  GMX_26
  GMX-08

  GARŞY BOSUN ÖNÜMLERI we BAŞGALAR

  GMX_32

  Arassa ak jaý, owadan we patent dizaýny

  Biziň “A” mono gün paneli

  Philips çipleri: 150lm / w

  Biziň ulanýan zadymyz A derejeli täze batareýa,
  kepillik 3 ýyl

  GMX_34

  Patchwork arzan görünýär

  Bu ýagtylyk poli gün panelini ulanýar

  näbelli gurşun çipleri 120lm / w

  gaýtadan işleýän batareýany ulanyň, kepillik ýa-da 1 ýyl kepillik ýok

  Bosun goşa MPPT VS Adaty PWM gün zarýad gözegçiligi

  GMX_39

  Önümlerimiziň hemmesi, goşa proýektli MPPT patent tehnologiýamyzy ulanýar, müşderimiziň köpüsiniň hökümet taslamasynda ýeňiş gazanmagyna kömek edip biljekdigimiziň esasy sebäbi, gün şöhlesimiziň beýleki üpjün edijilerden has ýagtydygyny, sebäbi ähli materiallarymyz ulanýan zadymyz A derejeli material, GMX-nyň şöhle burçy 70 ° * 120 ° earth ýerdäki ýagtylyk optiki linzasyz ýagtylykdan has ýagty bolar.

  GMX_42

  PWM gün gözegçilik ediji, Bu gözegçilik ediji bazardan ýok edilmekçi, ýerdäki ýagtylyk optiki linzasy ýoklygy sebäpli ýeterlik ýagty görünmeýär.

  ALhli howa şertlerinde işlemek

  Lityum batareýasy / LiFePo4 batareýasynyň ýokary temperatura garşylygy, gözegçiniň temperaturasynyň öwezini dolmak funksiýasy we BMS temperaturany goramak ulgamy bilen BS-GMX seriýasy ähli aşa howa şertlerinde işlemäge ukyply.

  QBD_66
  QBD_63
  QBD_72
  QBD_69

  Wideo

  Bosun GMX iki gün köçesiniň ýagtylygynyň tanyşdyryş wideosynda

  GMX hemmesi iki gün köçe çyrasynda

  GARŞY GÖZEGÇILIK FUNKSIYASYNYES DÜZGÜNI

  Bosun GMX iki gün köçesiniň ýagtylygynyň tanyşdyryş wideosynda

  GMX-_03

  GARŞY GÖZEGÇILIK FUNKSIYASYNYES DÜZGÜNI

  BOSUN, ýeriň yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin patentlenen çyzykly garalama re modeimini ulanýar, bu bolsa beýleki garalama reesimleri bilen deňeşdirilende howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Awtomatiki wagt dolandyryş tertibi

  WechatIMG118

  Awtonomiýa günleriniň ätiýaçlyk nusgasy

  Hereket datçigine gözegçilik tertibi (islege görä)

  HEREKET SENZORY goşuň, acar geçip barýarka yşyk 100% ýakylýar,
  geçip barýan maşyn ýok wagty garaňky reňkde işläň.

  QBD_86

  MUGT DIALux DIZAYNY

  Hökümeti ýeňmäge kömek ediň
  Söwda taslamalary has aňsat

  Salgylanmak üçin DIALux çözgütlerini göçürip alyň

  GMX-30W 6M ýol we 6M polýusly bir gapdal polýusly 2 setirli pyýada ýol

  GMX-30W 6M ýol we 6M polýus-iki gapdal polýus bilen 2 setirli pyýada ýol

  60W-6m polýus 7 metr giňlikdäki köçe

  MUGT DIALux DIZAYNY

  “Plug & Play Solution” wyklýuçatelleri çalyşýar, bu gurnamany has aňsatlaşdyrýar we wyklýuçatellerden has çydamly.

  GMX_51

  TASLAMA EDEBI

  GMX 50W Gazagystan, bu taslama Gazagystandan, 10AH / 12V we 30w / 18v, batareýa aşa howa çydap bilýär, -30 ℃ -40 bear çydap bilýär Canada Kanadaly müşderimiz gutarandan soň synag reortyny berýär synag , ýagtylyk Kanadada gyş wagtynda gowy işläp biler, 5W mundan ozal 20-nji dekabrda ammar binasynyň gyrasyna oturdylan 50W ulgamyny gurduk. Howa çaklamasy birnäçe gün bulut we gar talap edýärdi we aladalanýardyk şeýle şertlerde işleýän gün energiýasy bilen işleýän yşyk.Diňe ulgam her gije howlyny yşyklandyrmakda ajaýyp işlemedi

  GMX_55
  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  Gün-akylly-yşyklandyryşQBD-BJ-BDX-3
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň