Bosun BJ seriýasy Highokary yşyklandyryş netijeliligi Gün köçesiniň çyrasy

“Bosun BJ” seriýaly gün köçe çyrasy, ýokary öndürijilikli “USA LED Chip”, 180LM / W iş netijeliligi, alýuminiý garyndy jaýy, ajaýyp Integrirlenen dizaýn, dürli ýollar üçin amatly sazlanylýan ýaý.Iň ýokary watt in engineeringenerçilik üçin ýörite döredilen 150 watt ýa-da ondanam köp (hakyky watt) ýetip biler


 • CCT:3000-6500K islege bagly
 • Lumens LM:180LM / W.
 • Şöhle burçy:70 * 150 °
 • Iş wagty:Her gije 12 sagat
 • Ingaşaýyş jaýy:Alýumin
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  banner-13
  banner-23
  banner-33

  BJtoplumy, Gün köçeleriniň toplumy çyrasy, gün panellerini elektrik toguna öwürýär, soň bolsa gün köçe lampasynda litiý batareýasyny zarýadlaýar.Günüň dowamynda, hatda bulutly günlerde-de gün generatory (gün paneli) zerur energiýany ýygnaýar we saklaýar we gijelerine yşyklandyryş gazanmak üçin gijeki yşyklandyryş gazanmak üçin gün köçe lampasynyň LED yşyklaryna awtomatiki usulda güýç berýär. gijeden daň atýança

  Aýratynlyklar

  BJ-08 seriýasynyň tapawutly aýratynlyklary, beýlekilerden gün köçe yşyklaryny birleşdirdi

  BJ_03
  BJ_07

  1. Çipler

  Importokary ýagtylyk we ýöriteleşdirilen “Philips Led” çipleri

  BJ_13

  2. Çyra bedeni

  Ultra galyň poslama we poslama garşy alýumin garyndysyndan ýasaldy

  BJ_17

  3. Gurmak usuly

  Düzülip bilinýän we uzalýan ýaý, dürli gurnama burçy

  Optiki obýektiw-1

  4. Optiki linza

  Lightokary ýagtylyk geçirijisi we üýtgäp bilýän ýagtylyk ugry

  BJ_14

  5. Täze batareýa

  Içindäki BMS ulanylýan batareýa däl-de, täze LiFePo4 batareýasy

  BJ_18

  6.Patent PRO-DOUBLE MPPT

  PWM ýaly beýleki adaty gözegçilik ediji bilen deňeşdirilende netijelilik takmynan 50% ýokarydyr

  Aýratynlyklar

  BJ_07
  BJ_09
  BJ_11
  BJ-2

  TPRODUCT ÜPJÜNÇILIGI

  Monokristally kremniniň gün paneli

  Polikristally paneli ulanýan beýleki şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, Bosun BJ-08 seriýaly gün köçe çyrasy, uly şöhlelenme meýdany, çalt zarýad bermek we elektrik energiýasyny çalt saklamak bilen has ýokary fotoelektrik öwrüliş tizligi bolan Monokristally gün panelini ulanýar.

  BJ --_ 03

  Optiki linza bilen ýokary ýagtylyk

  • Lighteňil geçiriş> 96%
  • Lightagtylyk ugruny üýtgedip bolýar
  • Lightagtylyk paýlanyşy giňdir
  • roadol yşyklandyryş standartlaryna laýyk gelmek

  BJ3-_07

  LiFePO4 batareýasy

  Bosun gün köçe çyrasy üçin batareýa täze LifePo4 batareýasy, batareýanyň öýjük kuwwaty hersi 6000Mah.Artykmaç goramak, gysga utgaşmany goramak, temperaturany goramak, awtomatiki deňleşdirmek, zarýad toguny çäklendirmek, hasaba alyş we ýalňyş görkezmek funksiýalaryna eýe bolan BMS 5A-15A standarty bilen gelýär.Beýlekileriň köpüsi ulanylan batareýany ulanýar we BMS goragy bolmazdan.

  BJ_28
  BJ_25

  ALhli howa şertlerinde işlemek

  Lityum batareýasy / LiFePo4 batareýasynyň ýokary temperatura garşylygy, gözegçiniň temperaturasynyň öwezini dolmak funksiýasy we BMS temperaturany goramak ulgamy bilen, BJ seriýasy ähli aşa howa şertlerinde işlemäge ukyply.

  QBD_66
  QBD_63
  QBD_72
  QBD_69

  Wideo

  BJ 06

  BJ 08P

  Hindistanda welaýat ýol taslamasy, BJ 08P Integrirlenen Gün köçesiniň çyrasy

  GARŞY GÖZEGÇILIK FUNKSIYASYNYES DÜZGÜNI

  BJ_43

  Akylly yşyklandyryş tertibi

  BOSUN, ýeriň yşyklandyrylyşyny adamlaşdyrylan dolandyrmagy gazanmak üçin patentlenen çyzykly garalama re modeimini ulanýar, bu bolsa beýleki garalama reesimleri bilen deňeşdirilende howpsuzlyk howplarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler.

  Awtomatiki wagt dolandyryş tertibi

  BJ_47

  Awtonomiýa günleriniň ätiýaçlyk nusgasy

  Hereket datçigine gözegçilik tertibi (islege görä)

  HEREKET SENZORY goşuň, acar geçip barýarka yşyk 100% ýakylýar,
  geçip barýan maşyn ýok wagty garaňky reňkde işläň.

  QBD_86

  MUGT DIALux DIZAYNY

  Hökümeti ýeňmäge kömek ediň
  Söwda taslamalary has aňsat

  Salgylanmak üçin DIALux çözgütlerini göçürip alyň

  7M polýusyň bir tarapynyň Dialux çözgüdi

  8M polýus we 4 setir ýolunyň Dialux çözgüdi

  8M polýusly 15M köçäniň Dialux çözgüdi

  GURNAMAK

  “Plug & Play Solution” wyklýuçatelleri çalyşýar, bu gurnamany has aňsatlaşdyrýar we wyklýuçatellerden has çydamly.

  BJ_37
  BJ_41

  TASLAMA EDEBI

  Welaýat ýol taslamasy Hindistan hökümeti bilen ýerine ýetirildi: Ilkinji partiýa 350pc BJ-08P Integrirlenen Gün köçesiniň çyrasy gurnamagy tamamlady!Ikinji partiýa 200pc polýuslaryň gurulmagyna garaşýar

  BJ_45
  CAsez-1_18
  kazez-2_09
  kazez-2_21
  kazez-2_03
  kazez-2_15
  kazez-1_20
  kazez-2_06
  kazez-2_18
  kazez-2_27
  kazez-2_30

  ÖNÜMLER

  DD-1_25
  DD-DD-3_03
  DD-1_27
  Gün-akylly-yşyklandyryşQBD-BJ-BDX-3
  DD-1_29
  DD-DD-3_07
  DD-1_31
  DD-DD-3_09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň